Sana tuli lihaksi
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme

Olemme jo lähes tottuneet siihen, että Kristuksen syntymäjuhlaan valmistautuminen on nykyisin hyvin monelle enemmänkin kirjakauppa-, tietokone- ja televiestintäalan myynninedistämiskampanjan kohteena olemista kuin kristillisen kirkon merkittävän juhlatapahtuman todeksi elämistä ja muistamista. Siksi kaiken joulua edeltävän ulkonaisen ja toisarvoisen markkinahumun keskellä on hyvä palauttaa mieleen, että joulu on aina ensisijaisesti Kirkon juhla ja samalla myös meidän oman sisäisen uudistumisemme tapahtuma.

Sillä vaikka joskus tuntuisikin turhauttavalta lähteä vastaanottamaan joulua samoin vanhoin fraasein, tervehtiä ihmisiä vuodesta toiseen samoilla sanoilla ja toisaalta yrittää myös itseämme kasvattaa oikealla tavalla vastaanottamaan joulun kristillisen sanoman, niin on kaikki jouluun liittyvä Kirkon julistus ja opetus meille kuitenkin aina tarpeellista, lohduttavaa ja ennen kaikkea arjen elämään voimia antavaa.

Lapsuutemme jouluista jääneet muistot herkistävät mielemme ajattelemaan juuri niitä asioita, joita jouluun ikään kuin luonnostaan liittyy. Ihmisten välinen keskinäinen rakkaus ja yhtenäisyys, sopusointu ja harmonia, joita muina vuodenaikoina usein turhaan koetamme ympäriltämme etsiä, ovat joulun aikaan helpommin koettavissa. Ja juuri tämä on se, että jotakin tällaista pystymme tässä inhimillisen kärsimyksen ja ahdistuksen täyttämässä maailmassamme kokemaan, on merkityksellistä ja tärkeää.

Näin toteutuu joka vuosi Kristuksen syntymäjuhlana yhä uudelleen ja uudelleen se evankeliumin sana, jota enkelit julistivat ensimmäisenä jouluna Betlehemin kedolla, jolloin Jumalan pelastussuunnitelma Ihmisen ja koko luomakunnan hyväksi alkoi toteutua ja jolloin Jumalan Poika, Kristus syntyi maailmaan vaeltamaan ihmisenä ihmisten keskellä: "Jumalan on kunnia korkeudessa, ja maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa" (Luuk 2:14).

Näillä evankeliumin sanoilla haluan tervehtiä kaikkia Teitä, Kristuksessa rakkaat Repolalaisen lukijat ja toivottaa Teille kaikille menestyksellistä uutta toimintavuotta ja siunausta uudelle, alkavalle vuosituhannelle.


KRISTUS SYNTYY ! KIITTÄKÄÄ !


isä Jari Jolkkonen,
Lieksan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra
Päivitetty 28.12.1999.
Ilpo Kantonen, ilpo@iki.fi