Puheenjohtaja

Puheenjohtajalta...
Repola-seura on päässyt jo rippikouluikään. Neljästoista toimintavuosi on päättymässä. Uuden vuosituhannen haasteet ovat edessä. Vaativin ja kunnianhimoisin yhteinen haasteemme on Repolan historian saaminen yksien kansien väliin jälkipolvien luettavaksi. Juuristaan jokaisen tulisi olla ylpeä ja selvillä. Joka ei vanhaa tunne, ei uuttakaan ymmärrä.

Lieksan syyskokous pidettiin seuran syntysijoilla. Itärajan kunnat Kuhmo, Lieksa ja Numrmes ottivat vastaan suuren osan Karjalan pakolaisista Tarton rauhan seurauksena. Sittemmin maaton kansa on hahjaantunut ympäri Suomea. Syyskokouksessa tarkistettiin seuran ssääntöjä kahden asian osalta. Seuran tarkoituksena on toimia repolalaisesta kulttuurista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Nyt voivat muutkin kuin repolalaisten jälkeläiset liittyä seuran jäseniksi. Tällaisia jäseni&aumL; meillä on jo niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Toiseksi vuosi- ja syyskokouksen asiat yhdistetään käsiteltävväksi vuosikokouksessa, joka voidaan pitää esimerkiksi Karjalan Sivistysseuran vuosikokouksen yhteydessä, silloin kun paikka on seuran jäsenistö,n kannalta sopiva. Näin ollaan palaamassa entiseen käytäntöön. Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarvittaessa Repolan sukulais- tai praasniekkamatkan yhteydessä.

Vuosituhannen vaihtuessa haluan kiittää seuran hallitusta, jäsenistöä ja kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat molemmin puolin rajaa olleet toteuttamassa seuran pyrkimyksiä.

Toivotan Repolalaisen lukijoille, jäsenille ja yhteistyökumppaneille
HYVÄÄ JOULUA ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2000.

Ruovedellä 12.11.1999.

Erkki Mauranen
Päivitetty 22.12.1999.
Ilpo Kantonen, ilpo@iki.fi