Pääsivu
Seura
Ajankohtaista
Repola
Suvut
Repolainen-lehti
Yhteystiedot
Linkit
Seuran Valinta
Kuvat

Yleistä

Repola-seura ry on perustettu 21.7.1985 Nurmeksen Bomballa pidetyssä perustamiskokouksessa ja rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 29.5.1997. Yhdistyksen voimassa olevat säännöt on vahvistettu 13.3.2012.

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi. Yhdistys toimii Suomessa asuvien Repolasta lähtöisin olevien karjalaisten sukujen sekä muiden Repolasta kiinnostuneiden keskinäisenä yhdyssiteenä, sekä vaalii Repolan seudun kulttuuria ja perinnettä.

Jäsenistö

Seuralla on yli 200 jäsentä. Jäsenistö asuu ympäri Suomea, mutta jonkinlaisia tihentymäalueita ovat Pohjois-Karjala ja Helsingin seutu.

Seuran jäsenet voivat olla vuosi-, perhe-, ainais- tai kannattajajäseniä taikka kunniajäseniä. Vuosi-, perhe-, ainais-, ja kunniajäseniä ovat yksityiset henkilöt. Kannattajajäseniä ovat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Vuosi- ja kannattajajäsenet suorittavat vuosittaisen ja ainaisjäsenet kertakaikkisen, yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä vuosi-, perhe-, tai ainaisjäsenellä on yhtäläinen äänioikeus.

Jäsenhakemus

Uudeksi jäseneksi voit ilmoittautua lähettämällä osoitetietosi jäsensihteeri Päivi Kiiskiselle (paivi.kiiskinen1[at]gmail.com, p. 050 511 6580). Vuosijäsenmaksu vuonna 2018 on 25 €. Samaan osoitteeseen voit myös ilmoittaa osoitteenmuutoksesta. (GDPR:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste)

Toimintaa

Yhdistyksen hallitus suunnittelee toiminnan ja talouden yleisen kokouksen päätettäväksi. Vuosikous pidetään kerran vuodessa kevättalvella ja siitä ilmoitetaan mm. jäsentiedote Repolaisessa. Seura järjestää joka vuosi heinäkuussa matkan Repolaan. Seura julkaisee yhdistyksen jäsentiedotetta Repolaista.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Ville Pänttönen (e-mail: ville.panttonen[at]gmail.com). Repola-seuran Internet-sivut perustettiin joulukuussa 1998 ja uusittiin uuteen osoitteeseen vuonna 2012.

Repola-seuran merkkejä, standaareja ja kirjallisuutta voit tilata sähköpostitse.Tavaroita voi ostaa myös Repola-seuran järjestämissä kokouksissa ja tapaamisissa.
On erittäin toivottavaa, että jäsenet kertovat mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti Repolaisen sivuilla.

Valokuvia kerätään!

Kyselkää vanhoja Repolan valokuvia sukulaisiltanne heidän albumeistaan. Olemme huomanneet, että joillakin on hallussaan valokuvia, joiden sisällöstä omistajille ei enää ole tarkkaa tietoa tai muistikuvaa. Juuri tällaisista kuvista saattaa löytyä niitä etsimiämme kuvia.

 
©Repola-Seura 2011