Pääsivu
Seura
Ajankohtaista
Repola
Suvut
Repolainen-lehti
Yhteystiedot
Linkit
Seuran Valinta
Kuvat

Suvut

Päämääriensä mukaisesti Repola-seura edistää repolalaisten sukujen sukujuurien tutkimista tarjoamalla vinkkejä tietolähteille, auttamalla repolaisia ihmisiä löytämään toisia suvun jäseniä ja keräämällä sukutietoja.

Tunnettuja sukuja ovat Homaset, Höttöset, Kyöttiset, Lukinit, Nesteriset, Paavolaiset, Pikariset, Pottoset, Triihposet ja Tsernit. Saamme koko ajan lisää tietoja uusista suvuista. Voit ilmoittaa Repolan sukutietojasi sähköpostilla.

Repola-seura voi linkittää sukujen kotisivuja sukujen sivulle. Suvut huolehtivat sivuistaan itsenäisesti.

Yleistä sukututkimuksesta Repolassa

Perustiedot sukututkimuksesta antaa Suomen Sukututkimusseura. Repolan alueella on asunut runsaasti ortodokseja, niitä erikoisesti tutkii Ortodoksisukujen tutkijapiiri. Genoksen artikkelissa Ortodoksisukujen tutkiminen kerrotaan hyödyllistä tietoa. Sukututkijoita kiinnostavia kirjallisuutta ja lehtiartikkeleja Repolasta on kerätty pääasiassa Karjalan Heimo -lehdestä. Sukujuurien etsimisestä yleensä Venäjällä kertovat sivut Researching Russian Roots ja All Russia Family Tree (englanniksi).

Mikkelin maakunta-arkistosta löytyy kreikkalaiskatolisten Karjalan pakolaisten kirkollisten asiainhoitajan arkisto. Se on uudelleenkirjoitettu vuonna 1946. Kansallisarkiston arkistotietokannan Itä-Karjalan siviiliviranomaisten kokoelmasta löytyy Repolan nimismiehen arkisto vuosilta 1918-1920 ja kunnallislautakunnan esimiehen arkisto. Sota-arkistosta löytyy Itä-Karjalan sotilashallinnon 1941-1944 arkisto I ja II (8:73). Se sisältää mm. hallinnollisen-, huolto-, kansanhuolto-, maatalous-, rakennus, tili- ja valistustoimistojen dokumentteja. Mm. syntymäluettelo 1942-44, kuolin luettelo 1942-43 ja avioliittoluettelo 1944.

Repolan alueen vanhoja asiakirjoja kuten henkikirjoja löytyy Petroskoissa Karjalan Tasavallan Kansallisessa arkistossa. Henkikirjojen tietoja on tallella joka kymmenenneltä vuodelta. Repolan kirkko ja sen mukana kirkonkirjat ovat palaneet. Näinollen kirkonkirjojen tietoja ei löydy. Vienan Karjalan muiden alueiden ortodoksikirkon kirkonkirjojen mikrofilmejä löytyy Kansallisarkistosta. Arkangelin arkistossa Venäjällä saattaa löytyä jotain tietoa. Carelia -lehden nro 9 sisältää artikkelin katsauksen uudempaan arkisto-materiaaliin.

Vienan ja Pohjois-Aunuksen luoteisosasta on tehty väestölaskenta ja asukasluettelo vuodelta 1762 (1763). Tässä luettelossa on mukana Aunuksen läänin Repolan pogosta. Tämä luettelo on esim. Joensuun maakunta-arkistossa paperijäljenteenä. Asukasluettelo on kirjoitettu kyrillisillä kirjoituskirjaimilla, sisältää paljon lyhenteitä, kuten 1600-luvun ns. pikakirjoitustyylikin. Melkein yhtä vaikeaa kuin kirkkoslaavikin. Niistä voi tilata kopioita. Kopioidenotossa noudatetaan ns. puolen tunnin sääntöä: Jos kopioitava kohta löytyy puolessa tunnissa, kopion saa kopion hinnalla. Muussa tapauksessa etsintä suoritetaan tutkimustyönä.

Ortodoksisuvuista voi kysellä Kirkon Ortodoksisesta keskusrekisteristä. Se sijaitsee Kuopiossa.

Mormonikirkon ylläpitämä IGI-kortisto sisältää mm. noin 5 miljoonan suomalaisen tiedot. Tietoja voi etsiä FamilySearch palvelusta.

Kyrillisen kirjaimiston translitteroinnista (siirrekirjainnus) löytyy tiivis tietopaketti Kielikello-lehden numerossa 2/2003 kahdessa artikkelissa: Kahla ja Harviainen: Jevgeni vai Yevgeniy? - Kyrillisen kirjaimiston siirrekirjainnus suomessa Kielikello 2/2003, ss. 8 - 12 ja Paikkala: Venäjän kielen siirrekirjainnus eri kielissä Kielikello 2/2003, ss. 13 - 15

Repola-Seuran sukutietojen arkisto

Sukutietojen kartoitustyön 1994 (kts. jäljempänä) perusteella on laadittu Repola-Seuran sukutietoarkisto. Se sisältää noin sata kortillista tietoa repolalaista alkuperää olevista suvuista.

Seuran jäsenet ja muut voivat kysellä omia sukujuuriaan arkiston ylläpitäjältä. Arkistosta selviää kuka mahdollisesti tietää kysytystä suvusta. Sukutietoja voidaan jakaa rajoitetusti sukulaisille tai yli sata vuotta vanhoja tietoja muillekin.

Repola-Seuran sukujen kartoitus

Repola-Seura ry:ssä aloitettiin v. 1991 repolalaisten sukujen kartoitustyö. Työ sai aluksi kohtalaisen innostuneen vastaanoton, mutta innostus hiipui. Kartoitustyötä on tarkoitus jatkaa.

Vuoden 1994 kartoitustyö on kirjoitettu tietokoneelle 17.06.1999.

Mihin näitä selvityksiä sitten tarvitaan? Kun tulevat repolalaispolvet alkavat joskus tutkia juuriaan, on tämä kartoitustyö heille mahdollisesti alku tai avain menneeseen, koska NL:n aikana Repolan vanhoista väestörekisteritiedoista suurin osa on kadonnut tai hävitetty. Eräiden suomalaistutkijoiden antamien tietojen mukaan vain n. joka 10. vuoden väestörekisteritiedot ovat tallella. Kun kerran tilanne on tällainen, olisi nyt viimeinen hetki saada Repolassa syntyneiden sukuselvitykset seuramme arkistoon, jotta näistä ehkä vähäisistäkin tiedoista olisi tuleville sukututkimusta harrastaville joskus apu tai vihje tietojen yhdistämiseksi. Vetoankin kaikkiin repolalaissukujen edustajiin:

Jos arveletkin, ettei suvustanne ole annettu selvitystä, niin antakaa se mahdollisimman pian, jotta asiamme ei pitkittyessään vaikeutuisi. On erityisen toivottavaa, että samasta suvusta tulisi useammankin henkilön täyttämiä lomakkeita, koska "monessa päässä on enemmän muistia kuin yhdessä".

Huom! Sukuja voi ilmoittaa (ilpo@iki.fi) mukaan, vaikkei olekaan Repola-Seuran jäsen!

Tutkittavia sukuja

Suku Kylä Tutkija
 
Grigorieff   8
Homanen Saarenpää 9
Höttönen Lentiera 8
Kyöttinen Omelia 7
Lukin Saarenpää, Roukkula 1
Makejeff Roukkula 1
Mauronen Koroppi 10
Nesterinen Omelia 5
Paavolainen (Paulow) Saarenpää 3
Pottonen Haukkasaari 2
Triihponen (Trifonoff) Saarenpää 3
Tserni Tuulivaara 1

Jos sukuasi ei löydy ylläolevasta listasta voit ilmoittaa sen mukaan sukuselvityslomakkeella suoraan www-sivulta. Sukuarkiston hoitaja lähettää paperilomakkeita tarvittaessa halukkaille.

Sukujen kotisivut voidaan linkittää Repola-Seuran sivuille. Kukin suku huolehtii itsenäisesti sivuistaan. Suvusta ei tarvitse olla jälkipolvilistoja tms. henkilötietoa, pelkkä yhden sivun selostus suvusta riittää! Suku voi hyötyä sivusta uusien ennestään tuntemattomien sukulaisten löytymisellä Internetin kautta...

Tutkijat

  • 2 - Heikki Palaskari, heikki.palaskari@pp.inet.fi, Solvikinkatu 21 A 3, 00990 Helsinki, 0400 411 361
  • 3 - Pellervo Mäkinen, Metsärinteentie 37 A, 28200 Pori, (02) 6393159
  • 4 - Tuula Kiiski, tuula.kiiski@cc.joensuu.fi, 040 579 5370. Sukututkimusta maksua vastaan, erikoisalana ortodoksiset suvut ja vanha venäjän kieli.
  • 5 - Teija Nesterinen
  • 7 - Juhani Kyöttinen, Rekontie 18 as. 15, 49410 Poitsila
  • 8 - Heikki Tarma, tarma@cc.joensuu.fi, Tulliportinkatu 52, 80130 Joensuu, 0400 292 937.

 

 

 

 

 
©Repola-Seura 2011